Hồ sơ bé Phạm Vân Anh

Hồ sơ bé Phạm Vân Anh

Lịch sử hỗ trợ:– Từ 10/2021- T12/2021: Anh Tuấn-Từ tháng 1/2022 trở đi: bé hiện chưa có Người Đồng Hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Phạm Vân AnhNăm sinh: 2017Tình...
Hồ sơ bé Trần Tú Nhi

Hồ sơ bé Trần Tú Nhi

Lịch sử hỗ trợ:Tháng 05/2021- Tháng 6/2021: quỹ Gmđctt trở đi chưa có Người đồng hành hỗ trợ Tháng 07/2021- Tháng 6/2022: Trần Thị Lan HươngTháng 6/2022 trở đi: Bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng...
Hồ sơ bé Bùi Quỳnh Anh

Hồ sơ bé Bùi Quỳnh Anh

Tháng 7-12/2021: NĐH Maymoon Lịch sử hỗ trợ:– Từ 5/2021 – 7/2021: Quỹ Gmđctt– Tháng 7-12/2021: NĐH Maymoon– Tháng 10/2021-3/2022: Bùi Quỳnh Anh Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh...
Hồ sơ bé Nguyễn Việt Cường

Hồ sơ bé Nguyễn Việt Cường

Lịch sử hỗ trợ:– Từ tháng 3 – tháng 8/2021: Trung tâm dạy vẽ trên vải Trung Đinh– Từ tháng 9/2021 – tháng 2/2022: Chị Trần Ngọc Tứ– Từ 3/2022 – trở đi: Chưa có Người đồng hành hỗ trợ. Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất...
Hồ sơ bé Chung Trung Kiên

Hồ sơ bé Chung Trung Kiên

Lịch sử hỗ trợ:Tháng 5/2021-Tháng 6/2021: Quỹ GmđcttTháng 7/2021-Tháng 6/2022: Trần Thị Lan HươngTừ 6/2022 trở đi: chưa có Người đồng hành hỗ trợ. Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và...