Hồ sơ bé Trần Thanh Trúc

Hồ sơ bé Trần Thanh Trúc

Lịch sử hỗ trợ:Tháng 1/2023 – Tháng 12/2023: vợ chồng anh Phạm HuyTháng 1/204 trở đi bé Chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH cùng bé tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Trần Thanh TrúcNăm sinh: 2015Tình hình học tập: bé...
Hồ sơ bé Nông Thị Thiên Ân

Hồ sơ bé Nông Thị Thiên Ân

Lịch sử hỗ trợ:Tháng 1/2023 – Tháng 12/2023: quỹ GMĐCTT và MTQ Tháng 1/2024 trở đi: bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH cùng bé tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Nông Thị Thiên ÂnNăm sinh: 2017Tình hình học tập: bé...
Hồ sơ bé Trần Gia Khánh

Hồ sơ bé Trần Gia Khánh

Lịch sử hỗ trợ:Hỗ trợ khẩn cấp 1 lần: Chưa có nhà đồng hành Đăng ký trở thành NĐH cùng bé tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Trần Gia KhánhNăm sinh: 2016Tình hình học tập: Chuẩn đoán: Bệnh Ung thư máu – U lympo dòng l2Thời gian...
Hồ sơ bé Phạm Huy Hoàng

Hồ sơ bé Phạm Huy Hoàng

Lịch sử hỗ trợ:Qũy xét duyệt hỗ trợ từ tháng 12. Bé chưa có nhà đồng hành Đăng ký trở thành NĐH cùng bé tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Phạm Huy HoàngNăm sinh: 2012Tình hình học tập: bé hợp lớp 5Chuẩn đoán: Bệnh Ung thư máu –...
Hồ sơ bé Ngô Phùng Ngọc Hân

Hồ sơ bé Ngô Phùng Ngọc Hân

Lịch sử hỗ trợ:Tháng 12/2022 trở đi: Nguyễn Ngọc Ngân Đăng ký trở thành NĐH cùng bé tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Ngô Phùng Ngọc HânNăm sinh: 2018Tình hình học tập: bé không đi họcChuẩn đoán: Bệnh Ung thư máu – bệnh bạch...
Hồ sơ bé Hà Vĩnh Thông

Hồ sơ bé Hà Vĩnh Thông

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 4/2022 – Tháng 9/2022: Mai Lê Hồng DuyênTháng 10/2022 trở đi Bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Hà Vĩnh ThôngNăm...