Hồ sơ bé Nông Hoàng Huy Khánh

Hồ sơ bé Nông Hoàng Huy Khánh

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 12/2021 – Tháng 5/2022: Doãn Hoàng Yến Nguyễn Thị Lan Thanh– Tháng 6/2022 – Tháng 11/2022: Thái Phạm Mỹ LinhThangs12/2022 trở đi: bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng...
Hồ sơ bé Y Ảnh

Hồ sơ bé Y Ảnh

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 12/2021 – Tháng 5/2022: Nailvana (đại diện chị Mimi)– Tháng 6/2022 – trở đi: bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ...
Hồ sơ bé Lò Văn Quốc

Hồ sơ bé Lò Văn Quốc

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 11/2021 – Tháng 4/2022: Doãn Hoàng Yến.Tháng 5/2022- trở đi: bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên:Lò Văn QuốcNăm sinh:...
Hồ sơ bé Nông Ái Vân

Hồ sơ bé Nông Ái Vân

(bé đã mất vào 29/12/2021) Lịch sử hỗ trợ:– Từ tháng 11/2021 – Tháng 4/2022: Hồng Vân– Từ tháng 5/2022 trở đi bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH...
Hồ sơ bé Phạm Vân Anh

Hồ sơ bé Phạm Vân Anh

(Bé đã mất 21/1/2022) Lịch sử hỗ trợ:– Từ 10/2021- T12/2021: Anh Tuấn-Từ tháng 1/2022 – T6/2022: Anh Quang và chị Nguyễn Ngọc ThúyTừ tháng 7/2022- trở đi: bé hiện chưa có Người Đồng Hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng...
Hồ sơ bé Nguyễn Thị Thu Hiền

Hồ sơ bé Nguyễn Thị Thu Hiền

(Bé đã mất ngày 21/2) Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 10//2021 – Tháng 3/2022: Chị Thu Minh.– Tháng 4/2022 – Tháng 10/2022: Chị Mai Lê Hồng Duyên – Tháng 11/2022 trở đi: bé chưa có Người Đồng Hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6...