QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 3/2022

Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 42 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 3/2022.

Tháng này, Quỹ tiếp nhận hỗ trợ thêm 4 bé là:

– Bé Hoàng Trường An (Hồ sơ: https://giacmodoichanthienthan.com/ho-so-be-hoang-truong-an/)

– Bé Tơ Ngọc Tuyên (Hồ sơ: https://giacmodoichanthienthan.com/ho-so-be-to-ngoc-tuyen/)

– Bé Hà Vĩnh Thông (Hồ sơ: https://giacmodoichanthienthan.com/ho-so-be-ha-vinh-thong/)

– Bé Nguyễn Thị Minh Thư (https://giacmodoichanthienthan.com/ho-so-be-nguyen-thi…/)

Tổng khoản hỗ trợ các bé tháng 3/2022 là: 55.000.000 đồng.

Chi tiết xuất quỹ: http://bit.ly/HoTroHangThang


CÁC BÁO CÁO CHI TIẾT:
Báo cáo chi tiết Quỹ GMĐCTT: http://bit.ly/BaoCaoTaiChinhGMDCTT

Sao kê chứng minh chi tiết thu chi có xác nhận bằng mộc tròn của ngân hàng: https://bit.ly/2022-thang1

Sao kê chứng minh chi tiết thu chi online từ chính ngân hàng MB: https://thiennguyen.app/user/1450396871301275648

Báo cáo theo dõi tình hình hỗ trợ hằng tháng của các bé: http://bit.ly/HoTroHangThang

Hóa đơn khám chữa bệnh của các bé hằng tháng: http://bit.ly/HoaDonKCB

Ủy nhiệm chi xuất quỹ đến các bé hằng tháng: http://bit.ly/UNCXuatQuy

Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần là Quỹ hỗ trợ các bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo về máu, người khuyết tật và những trường hợp đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ, được bảo trợ bởi YUP Education http://yup.edu.vn/

Thông tin đóng góp trực tiếp:
Chuyển khoản đến số tài khoản Sáng lập viên Quỹ: Tạ Minh Tuấn – TMT – 1988 – Ngân hàng Quân Đội (MB) – Nội dung: Ho va ten_Dong gop Quy GMDCTT (cần ghi rõ ND để chủ tài khoản biết khoản đóng góp dành cho Quỹ).
_____
Thông tin liên hệ Quỹ GMĐCTT:
Hotline: 0898 101 555 (Ms. Ngân)
Email: quygiacmodoichanthienthan@gmail.com
Website: http://giacmodoichanthienthan.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/giacmodoichanthienthan
_____
Thông tin tổ chức từ thiện Light Charity – một nguồn lực hoạt động của Quỹ GMĐCTT:
Hotline: 0898 101 555 (Ms. Ngân) hoặc 0817 20 42 04 (Ms. Thảo)
Email: lightcharity.com@gmail.com
Website: lightcharity.com
Fanpage: LightCharity.org

BĐH Quỹ chân thành cảm ơn!