QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 8+9/2020

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 8+9/2020 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 21 bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 8+9/2020.Tổng khoản hỗ trợ...