Hồ sơ bé Hà Vĩnh Thông

Hồ sơ bé Hà Vĩnh Thông

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 4/2022 – Tháng 9/2022: Mai Lê Hồng DuyênTháng 10/2022 trở đi Bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Hà Vĩnh ThôngNăm...
Hồ sơ bé Tơ Ngọc Tuyên

Hồ sơ bé Tơ Ngọc Tuyên

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 3/2022 – Tháng 5/2022: Nguyễn Thị Thùy LiênTháng 6/2022 trở đi Bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Tơ Ngọc TuyênNăm...
Hồ sơ bé Nguyễn Thị Minh Thư

Hồ sơ bé Nguyễn Thị Minh Thư

Lịch sử hỗ trợ:– Bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Nguyễn Thị Minh ThưNăm sinh: 7 tuổiTình hình học tập: bé học lớp 2Chuẩn đoán: Bệnh...
Hồ sơ bé Hoàng Trường An

Hồ sơ bé Hoàng Trường An

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 4/2022 – Tháng 9/2022: Hoàng Thị HiếuTháng 10/2022 trở đi Bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Hoàng Trường AnNăm...
Hồ sơ bé Hoàng Xuân Tình

Hồ sơ bé Hoàng Xuân Tình

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 12/2021 – 5/2022: chị Võ Thị Bạch Lan– Tháng 6/2022 – trở đi: bé chưa có người đồng hành Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://giacmodoichanthienthan.com/ndh HỒ SƠ BỆNH NHIHọ và tên: Hoàng...