QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 11/2020

QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 11/2020

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 11/2020 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 23 bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 11/2020. Từ tháng 11, gia...
Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần tuyển cộng sự

Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần tuyển cộng sự

Nói là tuyển, chứ tụi mình đang tìm cộng sự cùng giá trị để tham gia cùng làm những việc nhỏ bé tích cực thôi, những gì mỗi cộng sự đang được “trả” ở đây chính là những cảm nghiệm ý nghĩa mà cá nhân mỗi người có được.Được tham gia vận hành Quỹ, thật sự tụi...
Hồ sơ bé Đinh Khánh Vy

Hồ sơ bé Đinh Khánh Vy

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 11/2020 – 1/2021: Quỹ GMĐCTT; – Từ 2/2021 – 4/2021: Trần Lộc Uyển– Từ 5/2021 – 9/2021: Tôn Nữ Từ Nguyên, Võ Thành Tuấn– Từ 11/2021 – T1/2022: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nét Xanh (Đại...
QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 10/2020

QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 10/2020

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 10/2020 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 23 bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 10/2020.Tổng khoản hỗ trợ...
Hồ sơ bé KSơr Y Kíp

Hồ sơ bé KSơr Y Kíp

Lịch sử hỗ trợ:– Tháng 11/2020: Quỹ GMĐCTT; – Tháng 12/2020 – Tháng 10/2021: Phan Trần Thúy Vy– Tháng 9/2021 – Tháng 1/2022: Chị Trúc (người đại diện: Trần Ngọc Tứ)– Tháng 12/2021 – Tháng 2/2022: Chị Trâm Mai– Tháng...