Trần Lê Hoàng

Driving technology for leading brands


Lịch sử hỗ trợ:

Tháng 7/2018 – Tháng 3/2020: Quỹ Gmđctt
Tháng 4/2020 – Tháng 12/2020: Chương trình Live Your Life (Nguyễn Tường Huân đại diện)

Tháng 1/2021 – Tháng 6/2021:  Trung tâm Yes IELTS

Tháng 7/2021 – Tháng 6/2022: Trần Anh Tuấn
Từ Tháng 6/2022: Bé chưa có người hỗ trợ

Đăng ký trở thành NĐH 1-1 cùng bé trong ít nhất 6 tháng tại: https://m.me/giacmodoichanthienthan

HỒ SƠ BỆNH NHI
Họ và tên : TRẦN LÊ HOÀNG
Năm sinh : 6/1/2014
Tình hình học hành : Bé nghỉ học mẫu giáo từ khi phát bệnh
Chuẩn đoán : Bạch cầu cấp dòng Lympho B
Thời gian phát bệnh : 2/2018

Tình hình điều trị:

Lộ trình hóa trị 5 đợt.

Hiện bé đang ở cùng gia đình tại Đà Nẵng, mỗi tháng bay vào Tp. HCM theo lịch hẹn của bác sĩ để vào thuốc và khám tủy. Bé khỏe mới vào thuốc và truyền máu.

Chi phí điều trị :

Thuốc hóa trị khoảng 1 triệu.

Thuốc uống tại nhà dùng trong 4-7 tháng: 36 triệu.

Bệnh viện điều trị : Bệnh viện Truyền máu Huyết học Tp. HCM (Quận 1)
TÌNH HÌNH HỖ TRỢ
Khoản hỗ trợ : 1.000.000 đồng/ tháng
     
     
     
     
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Bố :  
Mẹ : Lê Thị Thanh – 0905992082
Địa chỉ : Cẩm Lệ, Đà Nẵng
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Tài khoản mẹ bé : 040049010968 – Lê Thị Thanh – NH Sacombank Chi nhánh Đà Nẵng

Hình ảnh hóa đơn điều trị hằng tháng: https://drive.google.com/drive/folders/1sAwXtpfknUh_61tpMefbY9OSntTJN0ym?usp=sharing

Ủy nhiệm chi xuất quỹ hằng tháng: https://drive.google.com/drive/folders/1dxcl9tMbI18iT1mSJa-QrHvD0csOv0Th?usp=sharing

Chi tiết hỗ trợ hằng tháng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjwFihNF3sXsMWJvyhhu3trcmX4hjRiBO0gUJP65XCM/edit?usp=sharing
Uỷ nhiệm xuất chi hàng tháng:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjwFihNF3sXsMWJvyhhu3trcmX4hjRiBO0gUJP65XCM/edit#gid=2105584242