QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 6/2019

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 6/2019

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 6/2019   Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần​ thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 20 bệnh nhi máu trắng đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 6.   Tổng khoản hỗ trợ trong tháng 6 của các bé...