Danh sách các bệnh nhi và phương án hỗ trợ

Danh sách các bệnh nhi và phương án hỗ trợ

Danh sách các bệnh nhi và phương án hỗ trợ từ Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần: https://docs.google.com/spreadsheets/d/146yF-JKJOc1iQ2ldJKx4Y-VOhEAHuygGGQx9nn8geVY/edit?usp=sharing STT Tên bé Hướng hỗ trợ  Số tiền/1năm Nguồn hỗ trợ Người thân Sđt Sinh năm...