QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 12/2019

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 12/2019

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 12/2019 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần​ thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 18 bệnh nhi máu trắng đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 12. Tổng khoản hỗ trợ các bé tháng này là:...