BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ GIẤC MƠ ĐÔI CHÂN THIÊN THẦN – XUẤT QUỸ HỖ TRỢ 15 BỆNH NHI MÁU TRẮNG THÁNG 7

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUỸ GIẤC MƠ ĐÔI CHÂN THIÊN THẦN – XUẤT QUỸ HỖ TRỢ 15 BỆNH NHI MÁU TRẮNG THÁNG 7

Những tín hiệu tích cực cho sức khỏe của các bệnh nhi máu trắng có hoàn cảnh khó khăn vừa được phát đi trong Tháng 7 vừa qua. Thật tốt lành và biết ơn vì những nguồn lực đã hỗ trợ để các bé được sống tốt hơn, trọn vẹn hơn với một tuổi thơ khỏe mạnh. Cụ thể Quỹ Giấc Mơ...
Danh sách các bệnh nhi và phương án hỗ trợ

Danh sách các bệnh nhi và phương án hỗ trợ

Danh sách các bệnh nhi Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần đang hỗ trợ: Chi tiết phương án hỗ trợ và tình hình hỗ trợ hằng tháng tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjwFihNF3sXsMWJvyhhu3trcmX4hjRiBO0gUJP65XCM/edit?usp=sharing Hóa đơn, chứng từ điều trị của các...
YUP – Đơn vị bảo trợ của Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần tài trợ Học bổng Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh hỗ trợ người khuyết tật

YUP – Đơn vị bảo trợ của Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần tài trợ Học bổng Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh hỗ trợ người khuyết tật

YUP Education – Đơn vị bảo trợ của Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần, cùng sự phối hợp của Quỹ và Cộng đồng YUP của 5 khu vực trên cả nước, đã trao các suất học bổng miễn phí tham gia khóa học X-Startup – khóa học về Khởi nghiệp Kinh doanh đã thay đổi cuộc...
Thông báo điều chỉnh thông tin tài khoản đóng góp của đơn vị bảo trợ Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần

Thông báo điều chỉnh thông tin tài khoản đóng góp của đơn vị bảo trợ Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần

Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần thông báo điều chỉnh thông tin về đơn vị bảo trợ và số tài khoản ngân hàng nhận đóng góp từ Tháng 6/2018 như sau: Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần được thành lập từ năm 2009 do Báo Giáo dục Tp. HCM và YUP đồng bảo trợ. Nay do cơ cấu...